Priebežný servis

Priebežný záručný a pozáručný servis

Ponúkame kompletný priebežný servis tak v priebehu záručného, ako aj v priebehu pozáručného obdobia. Pravidelné servisné prehliadky vykonávame v súlade s podrobným postupom obsiahnutým v TPD výrobcu za účelom zaistenia optimálnej činnosti systému v období medzi prehliadkami. Frekvencia a rozsah prehliadok sú prispôsobené potrebám zákazníka.

Priebežné a núdzové opravy

V prípade núdzového zastavenia zariadenia identifikuje servisný personál problém a vykoná príslušné úkony, ktoré majú za cieľ čo najrýchlejšie opätovné sprevádzkovanie sústavy.

Regulácia motorov

V prípade nesprávnej činnosti zariadenia alebo nedodržovania predpokladaných pracovných parametrov ponúkame služby regulácie motora za účelom zaistenia optimálneho chodu zariadenia.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl