SERVIS

Zásady činnosti

serwis_samochody Ako distribútor výrobcu plynových motorov disponujeme autorizáciou na poskytovanie servisných služieb pre plynové motory GE Waukesha a GE Jenbacher.

Me si vedomí, že rentabilita inštalácie závisí predovšetkým na jej dispozitívnosti, a vyvíjame všetko úsilie za účelom zaistenia bezporuchovej činnosti zariadenia.

Vďaka efektívnemu využitiu disponujeme ľudskými a technickými zdrojmi a ponúkame konkurencieschopné ceny. Zároveň sme vďaka neustálemu rozvoju technického a servisného oddelenia a investíciám do personálneho potenciálu schopní zaistiť najvyššiu kvalitu služieb. Svedčí o tom prijatie referenčných listov a pozitívne hodnotenia našich zákazníkov.

Neobmedzujeme sa len na samotné inštalácie, chopíme sa každého zariadenia. Servisné služby poskytujeme na základe zákaziek alebo stálych dlhodobých servisných zmlúv, v ktorých rámci zaisťujeme:

  • komplexný servis celej inštalácie zákazníka
  • rýchla reakčná doba
  • non stop telefónna podpora
  • štandardná 4hodinová servisná pohotovosť

Každá z našich servisných zmlúv má individuálny charakter, vďaka prispôsobeniu rozsahu a obchodných podmienok očakávaniam a potrebám zákazníka.

Dielňa

V autorizovanej dielni umiestnenej v Katowiciach poskytujeme špecializované opravárenské a regeneračné služby plynových motorov, sprievodných inštalácií a ich súčastí. Všetky komponenty, ktoré vychádzajú z našej dielne, sú označené ako regenerované certifikovanou dielňou a vzťahuje sa na nich predĺžená záruka.

Naša dielňa získala certifikáciu firmy Waukesha ako prvá dielňa v Európe autorizovaná na vykonávanie opráv a regeneráciu komponentov plynových motorov. Potvrdením stáleho udržovania vysokej úrovne poskytovaných služieb sú každoročné pozitívne zakončené certifikačné audity.

Sklad

Disponujeme skladom originálnych náhradných dielo umiestneným v Katowiciach. Sme schopní zaručiť dodávku dielov dostupných na sklade v priebehu doby neprekračujúcej 24 hodín.

Ponúkame odborné technické poradenstvo z oblasti výberu a verifikácie náhradných dielov.

Kvalifikovaný firemný personál stále monitoruje stupeň realizácie objednávky. Kvalita týchto služieb v kombinácii s konkurencieschopnými podmienkami dodávok ovplyvňuje udržanie dlhodobej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl