Elektrické motory

kompresja_silniki elektrycznePonúkame široké spektrum kompresorových sústav poháňaných elektromotormi. Z možných aplikácií možno odlíšiť súpravy stláčajúce zemný plyn, plyn pochádzajúci z odvádzania metánu z dolu, procesný plyn, bioplyn a skládkový plyn. Tieto kompresory môžu byť tiež využité na stláčanie palivového plynu pre potreby napájania plynových turbín. V závislosti na druhu aplikácie môžu byť súpravy založené na skrutkovom, piestovom a odstredivom kompresore.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl