KOGENERÁCIA

kogeneracja_01Jedným z najefektívnejších spôsobov premeny chemickej energie prvotného paliva do podoby tepla a prúdu je výroba kombinovanej energie, ktorej sa vraví kogenerácia. Kogeneračné systémy sa stávajú čím ďalej tým viac obľúbenejšie. Sú to systémy založené na plynových motoroch alebo turbínach s výkonom od niekoľkých desiatok kilowattov po niekoľko desiatok megawattov.

Výhody kogeneračných systémov:

  • vysoká celková účinnosť v rozmedzí 80-90%
  • nezávislosť na vonkajších dodávateľoch elektrickej energie a tepla
  • zovretá kompaktná konštrukcia, možnosť kontajnerového zabudovania
  • možnosť využitia rôznych plynných palív (zemný plyn, bioplyn, plyn sprevádzajúci ťažbu ropy, banský plyn)
  • nízke úrovne emisií – NOx, CO
  • pozitívny environmentálny dopad s ohľadom na nízke emisie CO2
  • možnosť získania finančného príspevku v rámci projektov slúžiacich na zlepšenie energetickej efektivity a obmedzenie emisií CO2
  • spoľahlivosť – dispozitívnosť systému vyššia než 90%
  • možnosť výroby rôznych médií: elektrická energia, teplá voda, para, chlad a CO2 na hnojenie skleníkových plodín
Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl