BIOPLYN

Motory na bioplyn sa používajú v čističkách odpadových vôd, na skládkach a v bioplynárňach. Hlavné prednosti používania kogeneračných zariadení na bioplyn sú finančné výhody, úspora energií a zníženie emisií.

V našej ponuke nájdete kogeneračné jednotky firmy Jenbacher a Waukesha. Pre bioplynárne sú najobľúbenejším riešením kogeneračne jednotky výroby Jenbacher s výkonom 527, 637, 835 a 1067kW; svedčí o tom počet inštalovaných motorov (okolo 2500) a ich inštalovaný výkon, ktoré dosahuje takmer 2.000.000kW. Pre bioplynové inštalácie, v ktorých sú s ohľadom na dostupnosť palivového plynu vyžadované motory s výkonom pod 400kW, ponúkame kogeneračné jednotky s elektrickou účinnosťou nad 40%.

Ako doplnok dodávok ponúkame montáž, sprevádzkovanie, technickú podporu v priebehu realizácie projektu a autorizovaný záručný a pozáručný servis. Ročná dispozitívnosť nami servisovaných zariadení prekračuje 8000h.

Dôležitým parametrom bioplynu je obsah sírovodíka. Sírovodík vytvára v priebehu procesu spaľovania v spaľovacom motore a pri kontakte s vodnou parou, ktorá sa vyskytuje v spalinách, napr. kyselinu sírovú, ktorá má negatívny dopad predovšetkým na životnosť komponentov spalinového systému, ako je tepelný výmenník spalín. Avšak časť spalín s obsahom síry preniká tiež do korpusu motora a vedie k degradácii mazacieho oleja, čo vedie k zvýšeniu prevádzkových nákladov. V prípade napájania motora bioplynom so zvýšeným obsahom sírovodíka odporúčame a môžeme inštalovať systémy na čistenie bioplynu, ktoré zaistia bezpečnú prevádzku plynových motorov.

Silnik produkcji GE Jenbacher J320, o mocy 1067kW
Motor výroby Jenbacher J320, s výkonom 1067kW

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl