KARIÉRA

Hľadáme dynamické a zodpovedné osoby pre prácu na pozíciu:

Osoby, ktoré majú záujem o prácu na vyššie uvedených postoch, prosíme o zaslanie ich CV a motivačného listu spolu s fotografiou na e-mailovú adresu: ferox@ferox.pl
 Vložte doložku do dokumentácie k žiadosti

Súhlasím so spracovaním spoločnosťou FEROX ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O., 40-599 Katowice, ul. Liatina 38, moje osobné údaje pre potreby výberového konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018. (Dz. U. 2018. poz. 1000), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2016 / 679 z 27. apríla 2016.INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ DÁT

Podľa zákona o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018. (Dz. U. 2018. poz. 1000), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), by sme Vás radi informovali, že:

1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť FEROX ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.
so sídlom v Katoviciach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

2) Vaše osobné údaje budú spracované s cieľom vykonať náborový proces na základe umenia RODO. 6, odsek 1, bod b (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorý je stranou k subjektu údajov, alebo prijať opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy);

3) Vaše osobné údaje budú uložené až po dokončení procesu náboru.

4) Máte / má právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo na námietku, právo svoj súhlas odvolať kedykoľvek.

5) Má vás / majú právo podať sťažnosť na generálneho inšpektora (GSN), keď má za to, pani / pán, že spracovanie osobných údajov pani / pán porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.


 

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl