súkromná politika

SÚKROMNÁ POLITIKA www.ferox.pl

Naše webové stránky používajú "cookies" (cookies). Súbory cookie sú malé dáta vo forme textových súborov (txt.), Zaslané webovým serverom a uložené na strane užívateľa v konečnom zariadení (počítač, smartphone, tablet atď.). Cookies vám umožňujú čítať informácie obsiahnuté v nich iba na serveri, ktorý ich vytvoril.

Súbor cookie (súbor cookie) zvyčajne obsahuje názov webovej stránky, z ktorej pochádza, "priemerná dĺžka života" (to znamená jeho životnosť) a náhodne vygenerovaný unikátny kód používaný na identifikáciu prehliadača, z ktorého sa pripája na webovú stránku.

Pri každej nasledujúcej návšteve automaticky identifikujú návštevníka stránky, zlepšujú službu, sú potrebné pre správne fungovanie webových stránok, zlepšujú výkonnosť a funkčnosť.

Ako dlho sú údaje uložené v súboroch cookie? Dva typy cookies môžu byť použité – relácie a trvalé. Prvé z nich zostanú vo vašom zariadení iba vtedy, keď použijete daný web, zatiaľ čo tie zostávajú tak dlho, ako ste nastavili "životnosť", alebo kým ich nezmazate.

Pri prehliadaní webu www.ferox.pl používateľ súhlasí s používaním súborov cookie – webový prehliadač štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na zariadenie koncového používateľa. Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, mal by zablokovať ich použitie vo webovom prehliadači, avšak niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia fungovať správne.

Ak sa domnievate, že prítomnosť súborov cookie porušuje vaše súkromie, môžete ich kedykoľvek zakázať buď pre určitú lokalitu, alebo pre všetky pripojenia z prehliadača.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ DÁT

Podľa zákona o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018. (Dz. U. 2018. poz. 1000), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (skrátene RODO) ao zrušení smernice 95/46 / ES (nariadenie ochrana Všeobecné údaje) informoval, že:

1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť FEROX ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.
so sídlom v Katoviciach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

2) Môžete sa obrátiť na správcu písomne ​​na e-mailovej adrese: ferox@ferox.pl.

3) Dostali sme vaše údaje prostredníctvom kontaktov a obchodných vzťahov.

4) Vaše osobné údaje sú spracovávané na účely plnenia vzájomne dohodnutých záväzkov,
založené na umení. 6 par. 1 osvetlenie. b nariadenia (RODO).

5) Vaše údaje budú v prípade potreby prevedené na implementáciu operačnej aktivity správcu.

6) Vaše osobné údaje budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na vykonávanie záväzkov a potom, že v čase vyplývajúce z platných právnych predpisov (tj. Uplynutie premlčacej lehoty prípadných nárokov a ukončenie povinnosti viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve).

7) Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania.

8) Máte právo odvolať sa na orgán dohľadu, keď si uvedomíte, že spracovanie osobných údajov poruší ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (RODO) z 27. apríla 2016.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl