Firma

Hlavným cieľom našej činnosti je dodávať tie najkvalitnejšie zariadenia a poskytovať profesionálne servisné služby z oblasti priemyselných energetických systémov vrátane kogeneračných systémov (CHP) založených na turbínach a plynových motoroch.

Firma FEROX ENERGY SYSTEMS Sp. z o.o. vznikla v r. 1997, zo svojej podstaty sa mala zaoberať udalosťami na poľskom trhu technológií kogenerácie (výroba elektrickej a tepelnej energie na základe plynných palív). V počiatočnom období smerovalo pôsobenie firmy na energetické inštalácie založené na plynových turbínach.

Neustály rozvoj a zdokonaľovanie našej firmy umožňujú vyhovovať nárokom dynamicky sa meniaceho trhu. Rozšírili sme rozsah výkonu a zariadenia o plynové motory. Spolupráca s mnohými zahraničnými partnermi nám umožnila našu ponuku presne prispôsobiť potrebám zákazníka.

Získané skúsenosti a početné dosiahnuté úspechy spolu so spokojnosťou zákazníkov s predajom a servisom kogeneračných súprav založených na plynových motoroch našej firme poskytli dôveryhodnosť v očiach našich zahraničných partnerov a našu spoluprácu zavŕšili získaním postavenia distribútora firmy INNIO v Poľsku. Na základe podpísaných dohôd ponúkame motory Jenbacher a Waukesha.

Ponúkame plne profesionálny servis plynových motorov, dodávame tiež originálne náhradné diely. V rámci servisu ponúkame priebežné opravy, pravidelné prehliadky a generálne opravy.

Neustály rozvoj trhu v oblasti kogeneračných technológií a intenzívna obchodná činnosť viedli k dosiahnutiu dominantnej pozície na trhu našou firmou. Nespochybniteľný význam má pre úspech našej firmy efektívny a profesionálny servis, zhoda parametrov našich zariadením s normami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia a možnosť realizácie investícií "na kľúč".

Naša činnosť sa nesústreďuje len na predaj zariadení. Sme schopní pripraviť investície od fázy technicko – ekonomickej analýzy cez navrhovanie a poradenstvo po stavbu a pomoc so získavaním finančných zdrojov pre investícií.

Vypracovali a zaviedli sme systém manažmentu akosti zodpovedajúci nárokom normy EN ISO 9001:2015, aby sme vytvoril organizačné podmienky na posilnenie pozície firmy ako renomovaného dodávateľa servisných služieb a výrobkov z oblasti priemyselných energetických systémov.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl