Inne usługi

Przeglądy, remonty i serwis urządzeń towarzyszących

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do silnika gazowego. Wykonujemy również prace na pozostałych elementach instalacji opartej na silniku gazowym. Wykonujemy m.in. przeglądy i remonty generatorów wraz z oceną stanu technicznego, przeglądy i remonty sprężarek gazu ziemnego, przeglądy ścieżek gazowych, przeglądy urządzeń i instalacji elektrycznych, przeglądy i serwis urządzeń towarzyszących na instalacjach takich jak pompy, wymienniki ciepła, zawory itp.

Usługi boroskopowe

Profesjonalny boroskop z ruchomym pryzmatem i możliwością powiększenia obrazu pozwala nam precyzyjnie zdiagnozować każdy badany element. Zainstalowana kamera umożliwia nagranie obrazu oraz przekazanie kompletnej dokumentacji klientowi. Niejednokrotnie badania boroskopowe są połączone z oceną stanu technicznego urządzeń i przygotowaniem ekspertyz.

Napełnianie instalacji olejowych i chłodzących

Oferujemy usługi napełniania instalacji, również łącznie z dostawą olejów smarnych i płynów chłodzących.

Badanie oleju silnikowego i płynów chłodzących

Łącznie z dostawą oleju smarnego i/lub płynu chłodzącego bądź na odrębne zlecenie oferujemy usługi badania zużytego oleju smarnego oraz płynu chłodzącego wraz z oceną przydatności substancji do dalszej eksploatacji oraz oceną jej wpływu na eksploatowaną instalację.

Badanie jakości paliwa gazowego

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi serwisowej oraz podjęcia ewentualnych działań prewencyjnych oferujemy laboratoryjne badanie składu paliwa gazowego, którego wyniki przedstawiamy z komentarzem zawierającym w szczególności zalecenia co do jakości gazu i jego wpływu na eksploatowane urządzenia.

Ocena stanu technicznego i doradztwo techniczne

Oferujemy kompleksową usługę oceny stanu technicznego silników gazowych wraz z doradztwem technicznym co do dalszej eksploatacji, w szczególności w przypadku problemów eksploatacyjnych, zmiany warunków eksploatacyjnych, wyspecyfikowania czynności remontowych urządzenia, zniwelowania nieprawidłowości pracy urządzenia itp.

Ekspertyzy

Oferujemy opracowywanie ekspertyz dla użytkowników silników gazowych dotyczących uszkodzeń eksploatowanych urządzeń. Wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspercka zdiagnozuje i oceni każdego rodzaju uszkodzenie i/lub nieprawidłowość pracy.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl