MobileFLEX

kompresja_mobileflex_oilfieldNowy kierunek w przemyśle Oil & Gas

Przedstawiamy przenośny system mobileFLEX produkcji Waukesha certyfikowany przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA Mobile Certification) składający się z silnika gazowego oraz generatora prądu.

Technologia spalania bogatej mieszanki zastosowana w systemie mobileFLEX jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia dostaw energii do zasilania wiertnic i innych układów technologicznych pracujących na polach naftowych i gazowych. Pozwala ona na spalanie lokalnego paliwa gazowego o różnym składzie (bez uszczerbku dla mocy nominalnej) a zastosowanie katalizatora trójdrożnego umożliwia osiągnięcie bardzo niskich poziomów emisji. Dodatkowe korzyści jakie osiągają użytkownicy systemu mobileFLEX to jego zdolność do utrzymywania parametrów i niezakłóconej pracy na różnych wysokościach n.p.m. oraz w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych przy jednoczesnym zachowaniu charakterystyki obciążenia zbliżonej do silników diesla.

Reasumując, system mobileFLEX jest idealnym rozwiązaniem do wytwarzania energii na potrzeby infrastruktury pól naftowych i gazowych.

 

 

 

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl