BIOGAZ

Silniki na biogaz stosowane są w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach oraz w biogazowniach. Główne zalety stosowania urządzeń kogeneracyjnych na biogaz to korzyści finansowe, oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji.

W naszej ofercie znajdą Państwo jednostki kogeneracyjne firmy Jenbacher oraz Waukesha. Dla biogazowni najpopularniejszymi rozwiązaniami są jednostki kogeneracyjne produkcji Jenbacher o mocach 527, 637, 835 oraz 1067kW; świadczy o tym liczba zainstalowanych silników (ok. 2500) oraz ich moc zainstalowana, która wynosi prawie 2.000.000kW. Dla instalacji biogazowych, gdzie ze względu na dostepność gazu paliwowego wymagane są silniki o mocach poniżej 400kW oferujemy jednostki kogeneracyjne o sprawności elektrycznej powyżej 40%.

W uzupełnieniu dla dostawy oferujemy montaż, uruchomienie, wsparcie techniczne podczas realizacji projektu oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Roczna dyspozycyjność serwisowanych przez nas urządzeń przewyższa 8000h.

Istotnym parametrem biogazu jest zawartość siarkowodoru. Siarkowodór w procesie spalania w silniku spalinowym i w zetknięciu z parą wodną występującą w spalinach tworzy m. in kwas siarkowy mający negatywny wpływ przede wszystkim na żywotność komponentów układu spalinowego takich jak wymiennik ciepła ze spalin. Jednakże część spalin z zawartością siarki przedostaje się również do korpusu silnika prowadząc do degradacji oleju smarnego co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacji. W przypadku zasilania silnika biogazem o podwyższonej zawartości siarkowodoru zalecamy oraz możemy zainstalować układy do oczyszczania biogazu, które zapewnią bezpieczną eksploatację silników gazowych.

Silnik produkcji Jenbacher J320, o mocy 1067kW

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl