dane firmy

Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
PL – 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: PL634-20-89-868

Rejestr Gospodarki Narodowej
REGON: 273532633

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000066180

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl