Ostatní služby

Revize, opravy a údržba souvisejících zařízení

Naše činnost se neomezuje pouze na plynový motor. Provádíme také práce na ostatních částech zařízení, které jsou založené na plynovém motoru. Provádíme mj. údržbu a opravy generátorů společně s posouzením technického stavu, revize a opravy kompresorů zemního plynu, revize plynových stezek, revize zařízení a elektrických instalací, revize a servis souvisejících zařízení na instalacích takových jak: čerpadla, výměníky tepla, ventily atd.

Boroskopické služby

Profesionální boroskop s pohyblivým hranolem a možností zvětšení obrazu nám umožňuje precizně diagnozovat každou zkoumanou část. Nainstalovaná kamera umožňuje nahrát obraz a následně předložit kompletní dokumentaci zákazníkovi. Nejednou výzkum boroskopem je spojený s posuzováním technického stavu zařízení a zpracováním znaleckých posudků.

Naplňování instalací olejových a chladících

Nabízíme služby naplňování instalací a to včetně dodávky mazacích olejů a chladících kapalin.

Zkoumání motorového oleje a chladící kapaliny

Společně s dodáním mazacích olejů a/nebo chladící kapaliny nebo na samostatnou objednávku nabízíme službu posouzení použitého motorového oleje společně s vyhodnocením vhodnosti látky pro další použití a vyhodnocení vlivu na využívanou instalaci.

Testování kvality plynu

Pro zajištění pravidelné servisní obsluhy a provedení případných prevenčních činností, nabízíme laboratorní zkoumání složení paliva, kterého výsledky prezentujeme společně s komentářem obsahujícím hlavně doporučení týkající se kvality plynu a jeho vlivu na používané zařízení.

Hodnocení technického stavu a technické poradenství

Nabízíme komplexní službu posouzení technického stavu plynových motorů společně s technickým poradenstvím, co se týče dalšího používání a především v případě provozních problémů, změny provozních podmínek, specifikování opravných činností zařízení, opravení nesrovnalosti v pracovní činnosti zařízení atd.

Znalecké posudky

Nabízíme zpracování znaleckých posudků pro uživatele plynových motorů, týkající se poškození používaných zařízení. Kvalifikovaní a zkušení odborníci diagnostikují a posuzují poškození každého druhu a/nebo abnormalitu ve funkčnosti.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl