BIOPLYN

Motory na bioplyn se používají v čističkách odpadních vod, na skládkách a v bioplynových stanicích. Hlavní výhody v používání kogeneračních zařízení na bioplyn jsou: finanční výhody, úspora energie a snížení emisí.

V naší nabídce najdete kogenerační jednotky firmy Jenbacher a Waukesha. Pro zařízení na výrobu bioplynu jsou nejoblíbenějšími řešeními kogenerační výrobní jednotky Jenbacher s výkony 527, 637, 835 a 1067kW; čeho důkazem je počet namontovaných motorů (cca 2500) a jejich nainstalovaný výkon, který je téměř 2.000.000kW. Pro bioplynové instalace, kde vzhledem k dostupnosti topného plynu jsou vyžadovány motory s výkony méně než 400kW, nabízíme kogenerační jednotky s elektrickou efektivitou více než 40%.

Kromě dodávek nabízíme také montáž, zprovoznění, technickou podporu během realizace projektu a autorizovaný záruční a pozáruční servis. Roční dostupnost námi servisovaných zařízení je vyšší než 8000h.

Důležitým parametrem bioplynu je obsah sirovodíku. Sirovodík v procesu spalování ve spalinovém motoru a během kontaktu s vodní párou, která vystupuje ve spalinách, tvoří mj. kyselinu sirovodíkovou, která má negativní vliv především na životnost komponentů spalinového systému, takových jak výměník tepla ze spalin. Nicméně část spalin s obsahem síry se dostane také do korpusu motoru, což vede k degradaci mazacího oleje, co vede ke zvýšení provozních nákladů. V případě napájení motoru bioplynem se zvětšeným obsahem sirovodíku doporučujeme a můžeme nainstalovat systémy na čištění bioplynu, které zajistí bezpečný provoz plynových motorů.

Silnik produkcji GE Jenbacher J320, o mocy 1067kW
Motor Jenbacher J320 s výkonem 1067kW

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl