KARIÉRA

Hledáme dynamické a zodpovědné osoby pro práci na pozicích:

Zájemce o práci na výše uvedených pozicích prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu společně s fotografií na emailovou adresu: ferox@ferox.pl
 Vložte klauzuli do dokumentace k žádosti

Souhlasím s tím, že společnost FEROX ENERGY SYSTEMS SP zpracovává. Z O.O., 40-599 Katovice, ul. Żeliwna 38, mé osobní údaje k potřebám potřebným k provedení náborového procesu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Úřední věstník 2018 bod 1000) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (sbírka zákonů z roku 2018 bod 1000) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob v pokud jde o zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), bychom Vás rádi informovali, že:

1) Správcem vašich osobních údajů je společnost FEROX ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.
se sídlem v Katovicích, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katovice.

2) Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem provedení náborového procesu na základě umění RODO. 6 odst. 1 písm. B) (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jímž je subjekt údajů stranou, nebo k provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy);

3) Vaše osobní údaje budou uloženy až do dokončení náborového procesu.

4) Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo opravit, mazat, omezit zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitky, právo kdykoli odvolat souhlas.

5) Máte právo podat stížnost společnosti GIODO (UODO), pokud máte pocit, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016.


 

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl