2019-02-22

powrót do aktualności

Odbiór końcowy inwestycji polegającej na zabudowie agregatów kogeneracyjnych w PEC w Brodnicy

W dniu 28 grudnia 2018 odbył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na zabudowie agregatów kogeneracyjnych w PEC w Brodnicy zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy w ramach projektu p.n.: „Poprawa Efektywności Energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SP. z o.o. w Brodnicy".

Inwestycja została zrealizowana przez Konsorcjum firm w składzie METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul Kościuszki 97,64-700 Czarnków oraz Ferox-Energy-Systems Sp.  z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Na terenie PEC Brodnica została wybudowana instalacja kogeneracyjna o mocy elektrycznej 2.8MW składająca się z trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher dostarczonych przez firmę Ferox Energy Systems Sp. z o.o. autoryzowanego dystrybutora silników Jenbacher. Agregat jest podstawową jednostką bloku kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i energię cieplną. Zamontowane zostały dwa silniki spalinowe JMS 320 GS-N.L o mocy 1000kW każdy oraz jeden silnik J316 GS-N.L o mocy 800kW.

Celem inwestycji jest spadek emisji gazów cieplarnianych o 26 338 tony równoważnika CO2 ora zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4370 GJ/rok. W celu spełnienia zakładanych wskaźników środowiskowych instalacja kogeneracyjna musi pracować z wysoką dyspozycyjnością średnioroczną oraz osiągać rzeczywistą sprawność średnioroczną przekraczającą 90,8%.

Uzyskanie tak wysokiej sprawności średniorocznej było możliwe dzięki odzyskowi całości ciepła z chłodnicy mieszanki międzystopniowej bez konieczności zrzutu ciepła niskotemperaturowego. Przy czym całe ciepło odzyskane z silnika trafia do układu ciepłowniczego w Brodnicy w postaci gorącej wody o temperaturze 90°C.

powrót do aktualności

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl